Ziskové a neziskové organizace

Společnost Ardum & Partners s.r.o. poskytuje klientům

 • audit řádných a mimořádných účetních závěrek a to jako:
  • průběžný, dílčí a závěrečný
 • ověřování stavu účetnictví:
  • podle požadavku klienta
 • účetní, personální, mzdové a daňové poradenství při:
  • vedení účetnictví ve vlastní účtárně
  • vedení účetnictví subdodavatelsky
  • různých formách odměňování pracovníků
  • zpracování všech typů daňových přiznání
  • zpracování podnikatelských záměrů
  • apliklaci zákonů a jejich novel
 • poradenství při založení a vzniku společnosti
 • poradenství v případě změny právní formy společnosti
 • poradenství při vstupu do konkurzu nebo likvidace
 • pomoc při zpracování vnitropodnikových účetních směrnic a pravidel jako jsou:
  • oběh účetních dokladů
  • oceňování majetku a zásob
  • postupy účtování
  • sestavení odpisových plánů
  • provedení fyzické a dokladové inventarizace
  • obsah roční účetní závěrky
 • vzdělávání zaměstnanců na společných seminářích (od roku 1999) se zaměřením na:
  • zvýšení průkaznosti jimi vedených účetnictví
  • opakování, prohlubování a rozšiřování jejich znalostí
  • aktuální změny a novinky v legislativě


 • účetní, personální, mzdové a daňové poradenství
 • vedení účetnictví včetně:
  • zpracování přiznání k DPH
  • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitosti
  • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
  • zpracování přiznání k dani darovací
  • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro management)
  • zpracování roční účetní závěrky
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování mzdové agendy včetně:
  • personálního a mzdového poradenství
  • styku s FÚ, SSZ a ZP včetně součinnosti při jejich kontrolách
 • rekonstrukce mzdových agend