Naše služby

Audit

Provádíme auditorská ověření účetních závěrek, výročních zpráv, stavu majetku (pohledávek) a závazků (půjček) zejména pro účely jejich kapitalizace a dále ověření projektů financovaných z rozpočtu EU i nadačních příspěvků a pod.

Účetní poradentsví

Poskytujeme konzultace v oblasti metodiky účtování, sestavení účetních závěrek, při vytváření účetních směrnic, zavádění a nastavení účetních systémů.

Daňové poradentsví

Poskytujeme daňové poradenství, sestavení všech druhů daňových přiznání a zajišťujeme odklad podání daně z příjmů daňovým poradcem.

Vedení účetnictví

Provádíme jak ve vlastní účtárně, tak v sídle klienta, pomocí našich nebo klientem již používaných účetních softwarů.

Zpracování mezd

Provádíme v naší společnosti, spolupracujeme na tvorbě personální agendy klienta, zajišťujeme nejen běžný styk s FÚ, SSZ a ZP, ale také při kontrolách těchto orgánů.

Mzdové a personální poradenství

Poskytujeme konzultace v oblasti zaměstnanecké politiky a optimalizace nákladů na zaměstnance.