O společnosti

Ardum & Partners s.r.o. je česká společnost, založená v roce 1996

na základě úvahy auditora - fyzické osoby, že jako součást společnosti účetních a daňových odborníků může být nejen svým současným, ale i budoucím klientům prospěšnější při řešení jejich potřeb než jako samostatně podnikající fyzická osoba byť s více jak dvacetiletými ekonomickými zkušenostmi.

Jak vzniklo naše jméno ?

V obchodní život společnosti její zakladatel věřil natolik, že použil pro název firmy přesmyčku svého vlastního jména, a to jako první část obchodního názvu Ardum & Partners. Druhou část názvu připojil na základě úvahy, že je dobré podělit se o starosti s podnikáním. Proto již v okamžiku založení společnosti uvažoval o dalších společnících - partnerech.

Náš cíl

Záměrem společnosti a všech jejich pracovníků je dlouhodobá a úspěšná spolupráce s klientem. Být nápomocni při rozvoji klientových aktivit znamená nejen kvalitní provedení sjednané práce, ale i vedení pracovníků klienta cestou ke zkvalitnění a zvýšení jejich pracovních výkonů. Teprve v tomto okamžiku můžeme hovořit o společně dosažených úspěších a o jejich přínosech pro organizaci.

Naše filosofie

Základní filosofií naší společnosti je poskytovat klientům co nejrozsáhlejší služby. Jsou to zejména ekonomické služby účetní a daňové povahy, v jejich celém rozsahu, od metodiky účetnictví nebo řešení daňových otázek, až po vlastní audit účetní závěrky a výroční zprávy. Pro tento účel jsme vytvořili pro auditory, daňové poradce i účetní a jejich asistenty propracovaný systém práce a součinnosti postavený na základě zkušeností jak z individuální, tak i týmové práce, kterou zaměstnanci naší společnosti vyzkoušeli a prověřili ve své praxi. Tento systém neustále doplňujeme a modifikujeme na základě nových vnitřních i vnějších impulsů. Důraz klademe nejen na odborný růst pracovního kolektivu, ale také na zodpovědnost, pravomoci a kompetence jednotlivých pracovníků. Pokud splňujeme vaše představy, kontaktujte nás na uvedené e-mail adrese nebo telefonních číslech (více viz kontakt). Každému rádi poskytneme podrobnější informace a budeme se snažit plně vyhovět vašim potřebám a požadavkům.